Pareigybės pavadinimas Pareigybių (etatų) skaičius

2021 m.

 

2021 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Direktorius 1 1823
Socialiniai darbuotojai 5 1174,00


Pastaba.
Lentelėje pateiktas VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistema