VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS CENTRO darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

 

Pareigybės pavadinimas Pareigybių (etatų) skaičius 2021 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur 2022 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Direktorius 1 1823,00 1864,30
Socialinis darbuotojas 6 1174,00 1590,76

Už pateiktą informaciją atsakinga buhalterė Dijana Stanionienė

VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistema