ataskaitos

AMBC 2012 metų veiklos ataskaita

AMBC 2013 metų veiklos  ataskaita

AMBC 2014 metų veiklos ataskaita

AMBC 2015 metų veiklos ataskaita

AMBC 2016 metų veiklos ataskaita

AMBC 2017 metų veiklos ataskaita

AMBC 2018 metų veiklos ataskaita

AMBC 2019 metų veiklos ataskaita

AMBC 2020 metų veiklos ataskaita

AMBC 2021 metų veiklos ataskaita

AMBC 2022 metų veiklos ataskaita

AMBC 2023 metų veiklos ataskaita