• Psichosocialinė pagalba šeimai. Šios paslaugos teikiamos šeimoms, kurios patiria konfliktines skyrybas, vaiko globos nustatymo atvejus (dėl tėvų mirties, ligų, laikino išvykimo), vaiko teisių pažeidimo atvejus; šeimoms, patiriančioms nedarbą, netektis, ligas, nustatant neįgalumą; auginančioms neįgalius vaikus, kitoms šeimoms esant krizinei situacijai. Paslaugas teikia kvalifikuoti psichologai.
  • Pozityvios tėvystės mokymai šeimai. Organizuojama tėvystės įgūdžių grupė. Paslaugos teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes. Paslaugas teikia kvalifikuoti psichologai, taip pat yra užimtumo specialistas, kuris, esant reikalui, teikia vaikų priežiūros paslaugą, kai tėvai dalyvauja mokymuose, konsultacijose.
  • Mediacijos paslaugos šeimai. Taikus ginčo, nesutarimo, konfliktinės situacijos sprendimo būdas, kai pačios ginčo šalys siekia rasti joms tinkamą sprendimą, padedant neutraliam, nešališkam, profesionaliam mediatoriui.
  • Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos šeimai (Šeimų klubai, žygiai šeimoms, šeimų sportinės aktyvios rungtys, stovyklos šeimoms).
  • Asmeninio asistento paslauga neįgaliesiems. Atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, asmeniui suteikiama individuali pagalba namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti asmens nuo bendruomenės ir skatintų savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime. Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

 

ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI veikia

Alytaus miesto bendruomenės centre

Jaunimo g. 3

Tel. (8 315) 76 570

El.p. info@ambc.lt

www.ambc.lt

ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI

KOMANDA

 

VšĮ „Alytaus miesto bendruomenės centras“

Paslaugų šeimai teikimo organizavimas, koordinavimas,

informavimas ir konsultavimas

Jaunimo g. 3

Tel. (8 657) 74 844

El.p. alytausbsn@gmail.com

www.ambc.lt

 

VšĮ „Asmenybės brandos centras“

Psichosocialinės pagalbos šeimai paslaugos

Tel. (8 657) 74 844

El.p. alytausbsn@gmail.com

 

VšĮ „Devynios galybės“

Pozityvios tėvystės mokymų šeimai paslaugos

Tel. (8 611) 27 243

info@devyniosgalybes.lt

 

VšĮ biuras „Pactum“

Mediacijos paslaugos šeimai

Tel. (8 648) 31 718

El.p. odeta.inte@pactum.lt

 

Vaiko ir mamos dienos centras „Kutis“

Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos šeimai

Tel. (8 699) 87 870

El.p.  kutisinfo@gmail.com

 

VšĮ „Gerumo skraistė”

Asmeninio asistento paslauga neįgaliesiems

Tel. (8 602) 05450

El.p.  gerumo.skraiste@gmail.com