Alytaus miesto savivaldybės administracija kartu su partneriais Viešąja įstaiga Alytaus miesto bendruomenės centru,  Viešąja įstaiga „Asmenybės brandos centras“, Viešąja įstaiga „Devynios galybės“, Viešąja įstaiga biuru „Pactum“, Asociacija Vaiko ir mamos dienos centras „Kutis“, nuo šių metų sausio 1 dienos įgyvendina projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0001 „Alytaus miesto bendruomeniniai šeimos namai“. Šio projekto tikslas – sudaryti sąlygas Alytaus miesto šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes. Alytaus miesto šeimoms „vieno langelio“ principu sudarytos galimybės gauti kompleksines paslaugas: psichosocialinę pagalbą, individualias ir grupines atvykstančio psichologo paslaugas, pozityvios tėvystės mokymus, konsultacijas tėvams, mediacijos paslaugas, asmeninio asistento paslaugas neįgaliesiems, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrines paslaugas bei vaikų priežiūros paslaugas tiems tėvams, kurie dalyvauja projekto veiklose. Projekto įgyvendinimo metu yra organizuojamos šeimų stiprinimo paskaitos, veikia šeimų klubas, meno terapijos ir kūrybiškumo užsiėmimai šeimoms, vasarą bus organizuojamos šeimų stovyklos, šeimų šventės „Alytus-viena šeima“, kineziterapeuto mokymai tėvams, vaikų dienos stovyklos, pasakų terapijos užsiėmimai. Paslaugų šeimai teikimo organizavimą, koordinavimą, informavimą ir konsultavimą „Bendruomeniniuose šeimos namuose“ teikia Alytaus miesto bendruomenės centras. Paslaugos šeimoms yra siūlomos gaunant informaciją iš Vaiko teisių apsaugos skyriaus, Vaiko gerovės komisijų, veikiančių bendrojo lavinimo mokyklose, Pedagoginės psichologinės tarnybos, Šeimos tarybos, pačioms šeimoms kreipiantis dėl pagalbos.

Viso projekto vertė 389 549,00 eurai, tikslinė grupė – šeimos, kurios gaus socialinių paslaugų naudą šio projekto metu – viso 440 asmenų. Projekto trukmė 48 mėnesiai.

Dėl kompleksinių paslaugų šeimai suteikimo kviečiame kreiptis į Alytaus miesto bendruomenės centro socialinę darbuotoją Eglę Kudzytę, el. paštu alytausbsn@gmail.com, tel.  8 657 74844, arba adresu Jaunimo g. 3 Alytuje.

Socialinės paramos skyriaus informacija