Socialinių paslaugų teikimo chartija – pasirašyta

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Rolandas Juonys ir Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro, Alytaus miesto bendruomenės centro, Alytaus nakvynės namų, Alytaus miesto šeimos centro ir Alytaus socialinių paslaugų centro vadovai pasirašė ypatingą dokumentą – Socialinių paslaugų teikimo Alytaus mieste chartiją.

Šiame dokumente įvardinti  socialinių paslaugų gavėjų lūkesčius atitinkantys veiklos principai ir darbuotojų įsipareigojimai, kurie lemia paslaugų teikėjų sprendimus ir veiksmus, būtinus bendradarbiaujant su paslaugų gavėjais ir siekiant atitikti aukštus reikalavimus. Chartija buvo kuriama remiantis pasauline praktika bei atliekant esamų paslaugų gavėjų poreikių tyrimus. Ši chartija, atsižvelgiant į paslaugų gavėjų atgalinį ryšį bei jų poreikių pokyčius, bus nuolat tobulinama.

Su Socialinių paslaugų teikimo Alytaus mieste chartija galite susipažinti čia arba Meniu skiltyje “Veikla”

Taip pat patvirtintas ir Socialinių paslaugų teikimo Alytaus miestui Klientų aptarnavimo standartas

Rekvizitai

VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras
Adresas: Jaunimo g. 3,
LT-63348 Alytus.
Tel.: (8 315) 76 570;
El.p.: info@ambc.lt
Įstaigos kodas: 302709117

Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.