2017 m. liepos 14 d. Alytuje įvyko trečiasis NTERREG V-A Lietuvos – Lenkijos programos projekto “Dabar laikas pokyčiams” partnerių susitikimas.

Susitikimo metu buvo aptartos veiklos, vykdytos nuo 2017 m. sausio 1 d., kai buvo pradėtas įgyvendinti projektas, taip pat suderintas tolimesnis veiksmų planas. Partneriai pasidžiaugė, kad projekto veiklos įgyvendinamos sklandžiai, jos naudingos tiek gatvės darbuotojams, kurie dalyvauja mokymuose, tiek jaunimui, kuriam gatvės darbuotojai siūlo įvairių aktyvių užimtumo veiklų, kad laikas, praleidžiamas gatvėje, taptų prasmingesnis, mažiau pavojingas aplinkiniams.

Projekto trukmė 15 mėnesių. Projektas finansuojamas pagal INTERREG V-A Lietuvos – Lenkijos programą. Projekto trukmė 15 mėnesių. Bendras projekto biudžetas 747714,88 eurų, iš kurių 625855,15 eurų – lėšos, kompensuotos iš Europos Sąjungos (Europos regioninės plėtros ) fondo. Alytaus miesto bendruomenės centrui tenkanti investicijų dalis sudaro 222639,17 eurų, iš kurių 186399,68 eurų – lėšos, kompensuotos iš Europos Sąjungos (Europos regioninės plėtros) fondo.