2016 m. gruodžio 12 d. Europos socialinio fondo agentūra su Alytaus miesto savivaldybės administracija kartu su partneriais VšĮ „Alytaus miesto bendruomenės centru“, VšĮ „Asmenybės brandos centru“, VšĮ „Devynios galybės“, VšĮ „Pactum“, asociacijos Vaiko ir mamos dienos centru „Kutis“ ir VšĮ „Gerumo skraistė“ pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį, kuria projektui „Alytaus miesto bendruomeniniai šeimos namai“ buvo skirtas finansavimas. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Alytaus miesto šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes. Alytaus miesto šeimoms „vieno langelio“ principu buvo sudarytos galimybės gauti kompleksines paslaugas: psichosocialinę pagalbą, individualias ir grupines atvykstančio psichologo paslaugas, pozityvios tėvystės mokymus, konsultacijas tėvams, mediacijos, asmeninio asistento, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrines bei vaikų priežiūros paslaugas tiems tėvams, kurie dalyvavo projekto veiklose. Projekto įgyvendinimo metu buvo organizuojamos šeimų stiprinimo paskaitos, veikė šeimų klubas, meno terapijos ir kūrybiškumo užsiėmimai šeimoms, taip pat buvo organizuojamos šeimų stovyklos, šeimų šventės „Alytus – viena šeima“, kineziterapeuto mokymai tėvams, vaikų dienos stovyklos, pasakų terapijos užsiėmimai.

Projektui finansavimą – 675 458,89 Eur – skyrė Europos socialinis fondas.

Finansų ir investicijų skyriaus informacija