VŠĮ „Alytaus miesto bendruomenės centras“, turintis didelę patirtį dirbant su jaunimu, baigia įgyvendinti Jaunimo reikalų agentūros finansuojamą projektą „Darbas su jaunimu gatvėje: Alytus 2023“. Projekto tikslas – jaunų žmonių, įskaitant ir Ukrainos pilietybę turinčių, leidžiančių laiką gatvėje, socialinės atskirties mažinimas ir jų galimybių, socialinės integracijos pilnavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime didinimas. Projekto trukmė – 2023 m. sausio 1 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.

Projektu buvo siekiama tęsti Alytaus miesto bendruomenės centro nuo 2017 m. pradėtą kryptingą darbą su jaunimu gatvėje. Darbas su jaunimu gatvėje – tai darbo su jaunimu forma, kurioje dirbantys su jaunimu  asmenys mezga santykius su atskirais jaunais žmonėmis ar jų grupėmis jų susibūrimo vietose (žaidimų aikštelėse, gatvėse, kiemuose, parkuose, prekybos centruose, kavinėse ir pan.) ir įvairiomis formomis teikia jaunimui asmeninę, socialinę bei ugdomąją pagalbą arba siunčia, palydi į jau egzistuojančias institucijas, organizacijas. Projekto įgyvendinimui turėjo būti užtikrinta, kad darbą su jaunimu gatvėje vykdanti organizacija turės dviejų darbuotojų komandą, skirtą darbui su jaunimu gatvėje vykdyti. Šiame projekte darbą su jaunimu gatvėje vykdė du darbuotojai, skatinantys jaunų žmonių (nuo 14 metų iki 29 m. amžiaus) asmeninį ir socialinį tobulėjimą, stiprinantys jų prisitaikymo prie aplinkos gebėjimus, bei turintys šiam darbui reikalingą išsilavinimą (socialinio darbo) ir darbo su jaunimu gatvėje įgūdžių ir patirties (šį darbą jie vykdo nuo 2018 m.).  2023 metais darbuotojų komanda dirbo keturiose Alytaus miesto teritorijose (Vidzgirio, Putinų, Kurorto ir Dainavos).

Darbuotojos Rasos Gražulienės, vykdančios darbą su jaunimu gatvėje, pasakojimu, „Mes, darbuotojai, įgyvendindami projekto veiklas, lankėmės gatvėje jaunimo susibūrimo vietose,   dirbdami su jaunimu tiek individualiai, tiek su jaunimo grupėmis. Pradžioje tirdami situacijas, vėliau prisistatydami jaunuoliams, užmegzdavome ir laikui bėgant sukurdavome tvirtus, pagarbius, abipusiu pasitikėjimu grįstus santykius su sunkumus patiriančiais jaunuoliais. Išsiaiškinus jaunuolių poreikius, sunkumus, buvo dirbama su jaunimu individualiai: jaunam žmogui teikėme įvairias trumpalaikes konsultacijas arba tęstinę pagalbą įvairiose gyvenimo situacijose, įgalindami jį spręsti savo asmenines ir socialines problemas. Įvertinę individualius jaunimo poreikius ir pagalbos jaunimui galimybes, siuntėme ar palydėjome jaunuolius į Alytaus mieste ar visoje Lietuvos teritorijoje egzistuojančias institucijas, organizacijas, kurios gebėjo suteikti žinių, informacijos bei kitą reikalingą jaunam žmogui pagalbą.  Tokiu būdu vykdėme darbą ir su bendruomene, siekiant stiprinti gyvenamosios vietos bendruomenės narių tarpusavio bendradarbiavimą, sprendžiant jaunimo problemas, palaikant jaunimo iniciatyvas ar atstovaujant kitus su jaunimu, leidžiančiu laiką gatvėje, klausimus“.

Darbuotojo Ado Dusevičiaus teigimu, „Bendraujant su jaunuoliais, nusiteikusiais  linksmai ar arogantiškai,  ne visada santykiai su darbuotojais klostosi lengvai – laikui bėgant paaiškėja, kad jų rodomos anksčiau minėtos emocinės būsenos slepia jų patiriamus didelius socialinius rūpesčius. Tuomet ir prasideda/įsijungia darbuotojų, dirbančių su jaunimu gatvėje, misija. Mes, pelnydami jaunimo pasitikėjimą, laikydamiesi konfidencialumo, pagarbos, savanoriškumo ir kitų šio darbo principų, parodėme jaunuoliams, kad galima sulaukti pagalbos ir į ką kreiptis sunkumuose. Labai svarbu, kad turėtume ir ką pasiūlyti jaunam žmogui konkrečioje situacijoje, tiek atsižvelgiant į jo interesus, poreikius, tiek į institucijų bendradarbiavimą, tiek į esamoje teritorijoje esančias veiklų galimybes, tiek į savo, kaip darbuotojų, kompetencijų ribas. Dirbdami su jaunimo grupėmis, siekiant labiau pažinti jaunimą ir padedant stiprinti jaunimo tarpusavio ryšius, bei įgyvendinant ugdymo tikslus, organizavome įvairias aktyvias fizines, sportines bei edukacines veiklas gatvėje: protmūšius, tinklinio, krepšinio, futbolo, stalo teniso ir kitus stalo žaidimus, sporto turnyrus. Džiugu, kad Alytaus miesto savivaldybė yra sukūrusi geras galimybes jaunimo užimtumui: įrengtos krepšinio, tinklinio, stalo teniso, lauko treniruoklių, parkūro, riedžių ir riedlenčių, petankės aikštelės Jaunimo parke, kitose miesto teritorijose, kuriomis buvo galima pasinaudoti, siekiant įgyvendinti projekto veiklas.“

„Bendruomenės centras, įgyvendinant projektą, siekė, kad darbuotojai, vykdantys darbą su jaunimu gatvėje, tobulėtų ir dar efektyviau dirbtų su jaunimu gatvėje, sudarydamas galimybes jiems įgyti naujų kompetencijų: jie dalyvavo mokymuose, skirtuose socialiniams darbuotojams, gavo konsultacinę pagalbą profesinių santykių klausimais, dalyvaudami individualiose supervizijose ir darbuotojų intervizijose, kuriose aptarė ir analizavo sudėtingesnius, emociškai sunkius  atvejus. Darbuotojai kas savaitę dalyvavo bendruomenės centre organizuojamuose komandos, vykdančios darbą su jaunimu gatvėje, susirinkimuose, kurie apėmė planavimą, savo darbo, atliekamų funkcijų pagrindimą, atvejų analizę, refleksijas ir įsivertinimą. Bendruomenės centras, įgyvendindamas projektą „Darbas su jaunimu gatvėje: Alytus 2023“, vykdydamas kryptingą darbą su jaunimo, leidžiančiu laiką gatvėje, grupėmis, individualų darbą su jaunimu ir darbą su bendruomene, bei darbuotojų kompetencijų tobulinimą, sėkmingai pasiekė projekto tikslą“ – teigia VŠĮ „Alytaus miesto bendruomenės centras“ direktorė Loreta Trainavičienė.