Alytaus miesto bendruomenės centre baigiamas įgyvendinti Jaunimo reikalų agentūros prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas „Jaunas dzūkas Alytuje“. Pasitelkiant istorinę atmintį ir tradicijas, gamtos ir kultūros objektus, viešą atminimo kultūrą, jaunuolių iš svetur integravimą į bendruomenę ir miesto gerovės kūrimą, jaunimo saviraišką ir kūrybinį potencialą, kūrėme Alytaus kaip kūrybingo, inovatyvaus, perspektyvaus miesto įvaizdį. Vykdomomis veiklomis pasiektas pagrindinis projekto tikslas – vykdant atvirąjį darbą su jaunimu, per įvairialypes veiklas stiprinti jauno žmogaus bendrąsias ir dalykines kompetencijas, kuriant ir formuojant perspektyvaus Alytaus  –  svetingo Dzūkijos krašto įvaizdį, praplėsti jaunų  saviraiškos erdvės nerandančių žmonių socializacijos galimybes, palengvinti integraciją į gyvenamąją aplinką.

Programa buvo skirta atviram darbui vykdyti, Atvirojo jaunimo centro veiklos efektyvumui didinti įtraukiant kuo daugiau jaunuolių į vykdomas sociokultūrines veiklas. Per įvairialypes veiklas projekto rėmuose suteiktos galimybės jaunam žmogui pažinti, reflektuoti, analizuoti, ieškoti pozityvių sprendimų ir naujų raiškos galimybių žengiant asmeninio ar profesinio tobulėjimo link. Vykę veiklos apimančios įvairiapusę miesto kultūros, švietimo ir verslo bendradarbiavimo sritį. Įgyvendinant projektą kartu su Alytaus regiono socialiai orientuotais verslo, kultūros, sporto, švietimo sričių partneriais buvo siekiama motyvuoti ir ugdyti jaunuolių darbinius, verslumo bei savanorystės įgūdžius per praktinį pažinimą/patirtį, tobulinti bendrąsias ir profesinės kompetencijas. Įtraukiant kuo daugiau jaunimo į vykdomas sociokultūrines veiklas, paslaugos buvo teikiamos „be slenksčių“ bei vengiant socialinės atskirties.

Tiek pažintinių kelionių, tiek išskirtinių istorinių įvykių ir kultūrinių reiškinių sukakčių, seminarų su istoriku, ekskursijų su edukacijomis aplankant Dzūkijos „perlus“, žygių matuojant Alytaus meilę metrais, ciklo krypties veiklose, dalyviams sudaryta galimybė objektyviai susipažinti  su miesto/krašto identitetu ir įtvirtinimu.   Skatinta jaunus žmones aktyviai ir atsakingai dalyvauti mokyklos, vietos bendruomenės ir visuomenės gyvenime.   Aktyviai prisidedant prie bendraamžių švietimo, diskusijų ir iniciatyvų forma dalintasi įgytomis žiniomis iš išvykų su Alytaus mokyklų bendruomenėmis.

Keliaujant protėvių takais tikslingų edukacinių užsiėmimų metu, jaunas žmogus supažindintas su Dzūkijos regiono papročiais, šventėmis, tradiciniais patiekalais, jų ruošimu bei patiekimu. Taip pat, ugdytas jaunuolių gebėjimas perimti žinias ir patirtį, skatinant rūpintis kultūriniu paveldu, jo išsaugojimu ir sklaida. Populiarintas ir propaguotas keliavimas pėsčiomis kaip aktyvi, kultūringa ir aplinką tausojanti laisvalaikio praleidimo forma, įvykę pėsčiųjų žygiai tarp jaunų žmonių bei jų šeimų. Organizuoti tikslingi trijų kartų edukaciniai susitikimai Alytaus Kraštotyros muziejaus veiklose, plečiant AJC, teikiamas paslaugas per muziejaus, senjorų, švietimo įstaigų, Lietuvybės centro bendradarbiavimą, paminint 770 metus nuo Dainavos vardo paminėjimo. Išvykų į ugdymo įstaigas metu, jaunas žmogus skatintas studijuoti Alytuje. Siekta užtikrinti sąmoningą ir informacija paremtą studijinį krypties pasirinkimą, supažindinant jaunuolius su naujausiomis technologijomis, mokslo pažanga praktinėse STEAM laboratorijų veiklose. Su švietimo įstaigų atstovais konsultuotasi ir aptartas pasirengimas studijoms. Pristatytos karjeros galimybės baigus studijas. Aplankyti lyderiaujantys Alytaus verslai, susipažinta su inovatyviais verslais ir darbo vietomis. Praktiniai mokymai ugdantys verslumui pirmus įgūdžius, tvarumui ir ekologijai skirtos kūrybinės dirbtuvės, jauną žmogų skatino domėtis klimato kaitos ir ekologijos problemoms. Kūrybinėse dirbtuvėse modeliuota, kaip žalias Alytus gali tapti dar žalesniu miestu. Vykusių savanorių mokymų, savanorysčių metu sudaryta jaunam žmogui galimybė tobulėti asmeniškai ir profesinėse srityse. Vykę estetikos ir grožio teorijos praktiniai mokymai su visažistu, prevenciniai mokymai su Alytaus m. VSB specialistais, jaunimo mokymai su psichologu, dailės kūrybiniai užsiėmimai, filmų peržiūra skirti emocinės sveikatos ir atsparumo ugdymui. Per įtraukiantį paveldą plėstos jaunuolių teorinės žinios integruojant į praktinius užsiėmimus, kurių metu jauni žmonės supažindinti su maisto produktų sudėtimi ir energine verte, sveikatai palankiu maistu, skirtingų maisto produktų gamybos technologijomis, higienos reikalavimų taikymu gamybos procese. Organizuota švietėjiška veikla ir informacijos sklaida, siekiant skatinti jaunimo potencialą, motyvuoti juos aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, taip prisidedant prie jų socialinio ir kultūrinio aktyvumo bei pasitikėjimo savimi didinimo.

Sudaryta saugi saviraiškos erdvė, gausi kasdienių veiklų įvairove,  skatintas sveikos gyvensenos  ir fizinės sveikatos stiprinimas, propaguojant sportą ir aktyvų gyvenimo būdą, organizuoti sportiniai užsiėmimai, šventės, varžybos, stalo žaidimų bei filmų vakarai. Atviram jaunimo centre „Be rėmų“ jaunuoliai prasmingai  leidžia laisvalaikį savo kurtose viktorinose, sportiniuose užsiėmimuose, rungtynėse, protmūšiuose, šokių, ar karaokės vakaruose, savanoriauja. Tai puiki galimybė ir vieta sukurta jauniems žmonėms, kurie nori paįvairinti savo kasdienybę, pakeisti aplinką ar dalyvauti jiems įdomioje veikloje.

Projekto lėšomis buvo papildytas sporto ir muzikos, aktyvaus laisvalaikio praleidimui inventorius, įsigytos priemonės  rankdarbiams, apdovanojimams, prekės projekto veiklų viešinimui ir pan. Viso projekto metu jaunam žmogui buvo suteikta galimybė įsitraukti į visuomeninę veiklą, kuri yra pagrįsta jaunimo poreikiais ir jauno žmogaus pasiūlytomis įgyvendinti idėjomis bei interesais.

Dėkojame visiems, kurie buvo neabejingi ir prisidėjo prie Alytaus miesto jaunimo laisvalaikio problemų sprendimo, jų integracijos į visuomenės gyvenimą, ir kurie padėjo įgyvendinti projektą. Ypač esame dėkingi mūsų bendrapartneriams.