2023 m. lapkričio 22 d. Atviro jaunimo centro „Be rėmų” socialinė darbuotoja Rasa Raštikienė ir Alytaus bendruomeninių šeimos namų socialinė darbuotoja Eglė Kudzytė dalyvavo susitikime su Alytaus psichologinės pedagoginės tarnybos darbuotojais. Jo metu socialinės darbuotojos Eglė ir Rasa tarnybos darbuotojus supažindino su jų įstaigoje organizuojamomis nemokamomis prevencinėmis paslaugomis, teikiamomis Alytaus miesto šeimoms. Akcentavo, kad kompleksinių paslaugų šeimai koordinavimas, organizavimas ir informacijos apie paslaugas teikimas bei konsultavimas vykdomas vieno langelio principu savivaldybėje veikiančiuose Bendruomeniniuose šeimos namuose, adresu Jaunimo g.3, Alytus.
Susitikimo metu kalbėta ir apie tai, kokias kompleksines paslaugas šeimos gali gauti, tai – pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba, socialinių įgūdžių grupių paaugliams ir vaikams vedimas, mediacija, vaikų priežiūros paslauga. Taip pat apie atviro jaunimo centro “Be rėmų” kuriamas socialines ir saugaus užimtumo paslaugas jauniems žmonėms (14-29 m.) nepriklausomai nuo jų socialinės padėties.
Susitikimo metu pasidžiaugta sklandžiu tarpinstituciniu bendradarbiavimu, pasikeista kontaktais ir sutarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo.
Dėl prevencinių socialinių paslaugų jaunimui galima kreiptis į socialinę darbuotoją Rasą Raštikienę el.p.
jaunimas@ambc.lt
Dėl prevencinių socialinių paslaugų šeimai galima kreiptis į socialinę darbuotoją Eglę Kudzytę el.p. kps@ambc.lt tel nr. +37065774844