Atviro jaunimo centro „Be rėmų” socialinė darbuotoja Rasa Raštikienė ir Alytaus bendruomeninių šeimos namų socialinė darbuotoja Eglė Kudzytė 2024 m.vasario 7 d. dalyvavo susitikime su Alytaus Likiškėlių progimnazijos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo būrelio dalyviais. Jo metu socialinės darbuotojos Rasa ir Eglė pasidžiaugė čia sutiktais jau pažįstamais senjorais. Iš tiesų yra labai aktyvių senjorų, kurie dalyvauja ne tik laisvalaikio užsiėmimuose, bet ir prevencinių paslaugų veiklose. Pastarieji buvo atviri – kuo didesnių sunkumų jie patiria, tuo labiau jiems didėja poreikis intensyviau bendrauti, nes tuomet patenkinamas ne tik savirealizacijos preikis, bet savijauta būna geresnė. Susitikimo metu socialinės darbuotojos supažindino su jų įstaigoje organizuojamomis nemokamomis prevencinėmis paslaugomis, teikiamomis Alytaus miesto gyventojams.. Akcentavo, kad kompleksinių paslaugų šeimai koordinavimas, organizavimas ir informacijos apie paslaugas teikimas bei konsultavimas vykdomas vieno langelio principu savivaldybėje veikiančiuose Bendruomeniniuose šeimos namuose. Kalbėta ir apie tai, kokias kompleksines paslaugas gyventojai gali gauti, tai – psichosocialinė pagalba, savitarpio pagalbos grupių organizavimas, mediacija, pozityvios tėvystės mokymai, socialinių įgūdžių grupių paaugliams ir vaikams vedimas, vaikų priežiūros paslauga. Taip pat apie Atviro jaunimo centro “Be rėmų” kuriamas socialines ir saugaus užimtumo paslaugas jauniems žmonėms (14-29 m.) nepriklausomai nuo jų socialinės padėties. Po pranešimo apsikeista kontaktais, esant poreikiui, sutarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo.