Nuo šių metų sausio 1 dienos pradėtas įgyvendinti pirmasis tarptautinis kartu su pasienio partneriais projektas, skirtas Alytaus ir Elko miestų bendruomenėms. Pagrindinis projekto „Dabar laikas pokyčiams“ tikslas – įgyvendinti bendrą pasienio socialinę iniciatyvą – sukurti gatvės darbuotojų programą, įtraukiant abiejų šalių pasienio bendruomenes. Pagrindiniai projekto uždaviniai – įgyvendinti bendrą gatvės darbuotojams skirtą programą: vykdant darbuotojų atranką, apmokant juos, sukuriant Gatvės darbuotojų programą, įgyvendinti bendras veiklas, skirtas socialiai pažeidžiamoms grupėms, suorganizuojant išgyvenimo stovyklas rizikos vaikams ir jaunimui, įtraukiant dalyvius iš socialiai pažeidžiamos grupės, kurie patiria skurdą, diskriminaciją. Projekto partnerių susitikimo metu buvo aptarti Alytaus miesto atrinktų gatvės darbuotojų atliekami interviu, taip pat ir planuojamos vykdyti tolimesnės veiklos: bendri mokymai gatvės darbuotojams gegužės-birželio mėnesiais Alytaus ir Elko miestuose, planuojama išgyvenimo stovykla jaunimui birželio mėnesį, pilotinės iniciatyvos Dainavos, Putinų ir Ulonų mikrorajonuose.

Projekto metu taip pat planuojama įrengti Alytaus miesto bendruomenės centro aplinkos infrastruktūrą, pritaikant ją jaunimui ir vaikams. Tikslinė projekto grupė – rizikos vaikai ir jaunimas, jų šeimos bei gatvės darbuotojai. Projekto trukmė 15 mėnesių. Bendras projekto biudžetas 747714,88 eurų, iš kurių 625855,15 eurų – lėšos, kompensuotos iš Europos Sąjungos (Europos regioninės plėtros ) fondo.  Alytaus miesto bendruomenės centrui tenkanti investicijų dalis sudaro 222639,17 eurų, iš kurių 186399,68 eurų – lėšos, kompensuotos iš Europos Sąjungos (Europos regioninės plėtros) fondo.