Nuo šių metų sausio 1 dienos kartu su pasienio partneriais pradėtas įgyvendinti pirmasis tarptautinis projektas, skirtas Alytaus ir Elko miestų bendruomenėms. Pagrindinis projekto „Dabar laikas pokyčiams“ tikslas – įgyvendinti bendrą pasienio socialinę iniciatyvą – sukurti gatvės darbuotojų programą, įtraukiant abiejų šalių pasienio bendruomenes. Pagrindiniai projekto uždaviniai – įgyvendinti bendrą gatvės darbuotojams skirtą programą: vykdant darbuotojų atranką, apmokant juos, sukuriant Gatvės darbuotojų programą, įgyvendinti bendras veiklas, skirtas socialiai pažeidžiamoms grupėms, suorganizuojant išgyvenimo stovyklas rizikos vaikams ir jaunimui, įtraukiant dalyvius iš socialiai pažeidžiamos grupės, kurie patiria skurdą, diskriminaciją.

Balandžio 12 d. – 13 d  Alytaus miesto bendruomenės centre ekspertai iš Lenkijos vykdė kandidatų į Gatvės darbuotojus atranką. Atrinkta 10 kandidatų, kurie balandžio 23 d. – 27 d. vyks į mokymus Lenkijoje. Ten kartu su Elko miesto atrinktais Gatvės darbuotojais įgis metodinių ir praktinių žinių, reikalingų dirbant su jaunimu. Gegužės  – liepos mėn. planuojami dar 6 gatvės darbuotojų mokymai Alytuje bei Elke. Apmokyti Gatvės darbuotojai pagal parengtą metodiką pradės dirbti 4 Alytaus miesto erdvėse, tikslingai parinktose bendradarbiaujant su Bendruomenės pareigūnais. Tai probleminės miesto vietos skirtinguose gyvenamuosiuose mikrorajonuose, kur mėgsta rinktis nemotyvuotas, linkęs nusikalsti jaunimas. Gatvės darbuotojai turės atrasti kontaktą su jaunuoliais, pasiūlyti jiems įvairių užimtumo veiklų, kad laikas, praleidžiamas gatvėje, taptų prasmingesnis, mažiau pavojingas aplinkiniams. Tuo tikslu bus organizuojami įvairūs sportiniai, aktyvaus užimtumo žaidimai (gatvės krepšinis, pripučiamas futbolas), taip pat filmų vakarai, piešimo grafiti ir kiti užsiėmimai. Jų metu taip pat bus kviečiami įvairų sričių specialistai ar įdomūs žmonės.

Projekto trukmė 15 mėnesių. Bendras projekto biudžetas 747714,88 eurų, iš kurių 625855,15 eurų – lėšos, kompensuotos iš Europos Sąjungos (Europos regioninės plėtros ) fondo. Alytaus miesto bendruomenės centrui tenkanti investicijų dalis sudaro 222639,17 eurų, iš kurių 186399,68 eurų – lėšos, kompensuotos iš Europos Sąjungos (Europos regioninės plėtros) fondo.