Praėjo jau 5 metai kaip VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras vykdo socialinį darbą, kuriame dalyvauja jaunimas leidžiantis laiką gatvėje (nuo 14 iki 29 metų amžiaus). Alytaus miesto teritorijose, kuriose įvyksta daugiausiai jaunimo nusižengimų, gatvės darbuotojai ir toliau siekia savo socialiniu darbu padėti laiką gatvėje leidžiančiam jaunimui socialiai integruotis, suteikti visokeriopą galimą pagalbą, kartais netgi užkardinti galimus jų nusižengimus.

Siekiant jaunimo leidžiančio laiką gatvėje gerovės, Alytaus mieste 2022 m. buvo dirbama su jaunimu gatvėje keturiose Alytaus miesto teritorijose (Vidzgirio, Putinų, Kurorto ir Dainavos). 2023 metais, įgyvendinamas naujas projektas „Darbas su jaunimu gatvėje: Alytus 2023“. Naujas projektas, bet tos pačios miesto teritorijos. Šių Alytaus miesto teritorijų pasirinkimą lėmė tai, kad socialinių darbuotojų komanda, jau turi nemažą įdirbį ir patirtį sprendžiant šiose teritorijose esančio jaunimo socialines problemas. Todėl ir toliau bus dirbama šiose 4 teritorijose, kuriose renkasi sunkumus patiriantis jaunimas.

Į visas projekto veiklas bus įtrauktas socialinę atskirtį savo socialinėje erdvėje patiriantis ar mažiau galimybių turintis jaunimas (tai ir yra darbo su jaunimu gatvėje tikslinė grupė: 14-18 m., 19-25 m., 25-29 m.) – tai jaunuoliai, kurie patiria pajamų nepriteklių, turi problemų su teisėsauga, neturi darbo, yra kilę iš sunkumus patiriančių šeimų, anksti iškritę iš švietimo sistemos, jaunuoliai turintys negalią, jaunuoliai išėję iš globos namų, niekur nedirbantys, nesimokantys jaunuoliai ir kt.

Šių metų projekte „Darbas su jaunimu gatvėje: Alytus 2023“ ir toliau yra orientuojamasi megzti tvirtus, pagarbius, abipusiu pasitikėjimu grįstus santykius su sunkumus patiriančiu jaunimu, leidžiančiu laiką gatvėje, įgalinant jį spręsti savo asmenines, socialines problemas. Dirbama ir su jau įtrauktu jaunimu. Bendradarbiaujama su teritorijų, kuriose renkasi sunkumus patiriantis jaunimas, bendruomenėmis. Sudarytos neterminuotos bendradarbiavimo sutartys su miesto įstaigomis, sprendžiant su jaunimu susijusias problemas, organizuojant bendras veiklas.

Dėl socialinių darbuotojų gero slavų kalbų žinojimo yra sudarytos galimybės padėti atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriantiems ar mažiau galimybių turintiems ir Ukrainos pilietybę turintiems jauniems žmonėms. Tai skatins jų socialinę integraciją.

Socialiniai darbuotojai (vykdytojai) lankosi gatvėje, jaunimo susibūrimo vietose 4 kartus per savaitę po 2 val., tiria situaciją, prisistatydami, megzdami ryšius su jaunimu. Stengiamasi užmegzti ir sukurti tvirtus, pagarbius, abipusiu pasitikėjimu grįstus santykius.

Norint, kad jaunimas, gatvės darbuotojus pažintų, analizuojami, stebimi jų poreikiai, siekiant užmegzti kontaktą individualiai su jaunimu ir jų grupėmis. Teikiant ilgalaikę pagalbą jaunam žmogui individualiai bus dirbama su 24 jaunais asmenimis, jų tėvais, artimaisiais, (su palydėjimu, jeigu reikia), kas įgalins jaunimą spręsti savo asmenines, socialines ir kitas problemas. Individuali pagalba, ypač trumpalaikė (gali būti ir 1 susitikimo trukmės), vykdoma gatvėje, jaunimo susibūrimo vietoje, tik vėliau, ryšiui sustiprėjus, gali būti pasirinkta kita vieta, pvz., įstaigos pritaikyta erdvė, – kabinetas.

Atliekant darbą su grupe metu kalbamasi su jaunimu visokiomis temomis, siūloma žaisti stalo žaidimus, futbolą, krepšinį (jeigu jie nori), pvz., jaunimui, kuris renkasi prie stadionų, ant jų ir pan. Atsižvelgiant į jaunimo iniciatyvas, siūlymus, tarpininkaujant su bendruomene, bus organizuotos 15 tikslinių suplanuotų veiklų su įvairiomis jaunimo grupėmis pagal jaunimo poreikius (2 veiklos per mėnesį vidutiniškai po 1 val.) jaunimo susibūrimo ar kitose vietose. Visas darbas su įvairiomis jaunimo grupe turėtų padėti sustiprinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, asmeninius ir tarpasmeninius, bendravimo gebėjimus jo aplinkoje ir didinti jaunimo sąmoningumą nusikalstamo elgesio, tabako, alkoholio, narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų vartojimo klausimais, bei motyvaciją keistis.

Įgyvendinant projekto uždavinius bus užmegzti tvirti, pagarbūs, abipusiu pasitikėjimu grįsti santykiai su sunkumus patiriančiu jaunimu, leidžiančiu laiką gatvėje, ir jis įgalintas spręsti savo asmenines, socialines problemas. Sustiprės jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, asmeniniai ir tarpasmeniniai, bendravimo gebėjimai jo aplinkoje ir padidės jo motyvaciją keistis. Sustiprės gyvenamosios vietos bendruomenės narių tarpusavio bendradarbiavimas, skatintas bendradarbiavimas tarp įstaigų, organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įsitraukta į jau egzistuojantį tarpsektorinį arba tarpžinybinį bendradarbiavimą, sprendžiant su jaunimu susijusias problemas, atstovaujant jaunimo interesus, palaikant jo iniciatyvas, bei viešinant projekto veiklas. Bus suteikta informacija, organizuotos ir įgyvendintos veiklos, kurios padės padidinti jaunimo sąmoningumą nusikalstamo elgesio, tabako, alkoholio, narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų vartojimo klausimais, didės jų motyvacija keistis. Bus sudarytos galimybės į visas projekto veiklas įsitraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriantiems ar mažiau galimybių turintiems ir Ukrainos pilietybę turintiems jauniems žmonėms, bei skatinta jų socialinė integracija. Siekiant visų uždavinių įgyvendinimo, bus didinamos darbuotojų, vykdančių darbą su jaunimu gatvėje, kompetencijų stiprinimas.