Atviro jaunimo centro „Be rėmų” socialinė darbuotoja Rasa Raštikienė ir Alytaus bendruomeninių šeimos namų socialinė darbuotoja Eglė Kudzytė 2024 m. balandžio 3 d. dalyvavo susitikime su vaiko teisių gynėjų įsteigtos Vaiko teisių linijos darbuotojais. Susitikimo metu socialinės darbuotojos domėjosi Vaiko teisių linijos veikla ir rezultatais, pasakojo apie nemokamas prevencines paslaugas, teikiamas Alytaus miesto gyventojams. Akcentavo, kad kompleksinių paslaugų šeimai koordinavimas, organizavimas ir informacijos apie paslaugas teikimas bei konsultavimas vykdomas vieno langelio principu savivaldybėje veikiančiuose Bendruomeniniuose šeimos namuose. Kalbėta ir apie tai, kokias kompleksines paslaugas gyventojai gali gauti, tai – psichosocialinė pagalba, savitarpio pagalbos grupių organizavimas, mediacija, pozityvios tėvystės mokymai, socialinių įgūdžių grupių paaugliams ir vaikams vedimas, vaikų priežiūros paslauga. Taip pat apie Atviro jaunimo centro „AMBC Atviras jaunimo centras „BE RĖMŲ” kuriamas socialines ir saugaus užimtumo paslaugas jauniems žmonėms (14-29 m.) nepriklausomai nuo jų socialinės padėties.