Nuo šių metų Alytaus miesto bendruomenės centre pradėtas įgyvendinti Jaunimo reikalų agentūros prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas „Europos ateitis mūsų jaunuolių rankose“.

Trumpas aprašymas: Jei mūsų ateitis mūsų rankose, tai ką galime padaryti, kad ji būtų tvaresnė, išmanesnė, kad joje, būdami skirtingi – būtume lygūs? Ateitis kuriama dabar, diegiant europietiškąsias vertybes. Mes turime kilnų tikslą prisidėti ugdant jaunosios kartos alytiškių sąmoningumą, siekiant kurti geresnę ateitį Europoje. Projekte dalyvausiančius jaunus žmones planuojama įtraukti į judesio, veiklų, naujienų, bendrystės, galimybių, progų pažinti ir rūpintis savo gerove ir ne tik sūkurį. Programa skirta atviram darbui vykdyti, įtraukiant saviraiškos erdvės nerandantį Alytaus miesto jaunimą. Siekiama praplėsti jaunų žmonių socializacijos galimybes, palengvinti integraciją į gyvenamąją aplinką, ugdant jų pažinimo ir saviugdos, komunikavimo, kūrybines ir kultūrines kompetencijas per įvairialypes veiklas. Toks yra ir šios programos tikslas. Projektas skirtas Atvirojo jaunimo centro veiklos efektyvumui didinti įtraukiant kuo daugiau jaunuolių į vykdomas sociokultūrines veiklas. Centras yra atviras bet kokios pasaulėžiūros ar „formato“ jaunuoliams. Paslaugos  bus teikiamos „be slenksčių“ bei vengiant socialinės atskirties. Tikimasi, jog sudaryta programa suteiks galimybę jaunam žmogui pažinti, reflektuoti, analizuoti, ieškoti pozityvių sprendimų ir naujų raiškos galimybių žengiant asmeninio ar profesinio tobulėjimo link.

Projekto vykdytojas: Alytaus miesto bendruomenės centras.

Projekto partneriai: Į veiklas planuojama įtraukti ir partnerius, jaunimo organizacijas, vietinę bendruomenę, ir kitų Atvirųjų jaunimo centrų/erdvių lankytojus bei darbuotojus.

Projekto tikslinė grupė: Jauni žmonės 14-29 m., įtraukiant mažiau galimybių turintį jaunimą.

Projekto siekiami rezultatai: 

  • Planuojama organizuoti daugiau nei 133 renginius: mokymus, seminarus, išvykas, ekskursijas, žygius, diskusijas, informacinius renginius, kuriuose dalyvautų ne mažiau kaip 2167 projekto dalyvių.
  • Į projekto veiklas planuojama įtraukti 150 unikalių jaunuolių, 2 ilgalaikius savanorius.

Projekto pradžia: 2024-01-01

Projektui skirtos lėšos: 22000,00 Eur.

Projektas tęsis iki šių metų pabaigos, todėl visi norintys jaunuoliai kviečiami įsijungti į vykdomas veiklas, siūlyti savo idėjas bei pagalbą organizuojant renginius. Tai yra galimybė jums atrasti ir pažinti save! Jei Tau 14-29 m., nesvarbu esi ar mergina ar vaikinas, esi laukiamas Atvirame jaunimo centre „Be rėmų“ adresu Jaunimo g. 3, Alytus.

Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis,  pagal Jaunimo reikalų agentūros  įgyvendinamą 1.2.2 priemonę „Įgyvendinti jaunimo politikai skirtas priemones“.